Palvelut

Yhteisövalmennus

Yhteisövalmennuksessa tutustutaan yhteisön toimintaan, seurataan johtamista ja perehdytään toiminnan suunnitelmiin. Asiakasymmärryksen muodostumisen jälkeen pidetään yhteisötyöpaja ja löydetään ratkaisuja menestymiseen.

Palvelumuotoilu

Palvelu on tarkoitettu niille, jotka haluavat kehittää tuotteitaan, hankkeitaan tai palveluitaan palvelumuotoilun avulla. Palvelumuotoilu voi  kokonainen projekti tai tuntiperusteisesti sovittu sparraus.

Turvallisuuskoulutus

Kysy turvallisuuskoulutusta yrityksille ja yhteisöille. Koulutukset räätälöidään tarpeiden mukaan. Koulutukset voivat sisältää yksilöiden turvallisuustaitoja, kuten alkusammutus- ja ensiaputaitoja sekä yhteisön varautumiseen liittyviä koulutuksia.
 

Kehitystyö, fasilointi ja konsultointi

Kysy apua työpajojen, dialogikeskusteluiden ja kehittämispäivien fasilitointiin tai projektien johtamiseen. 

Palvelumuotoilun keinoin löydetään oikeat ratkaisut yhdessä asiakkaiden kanssa.